การศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ смотреть последние обновления за сегодня на .

อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 ฉบับฟังง่าย อัพเดท 2563 (คลิบเดียวจบ)

60668
840
15
00:29:27
26.07.2020

อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 ฉบับฟังง่าย อัพเดท 2563 (คลิบเดียวจบ)

การศึกษาพิเศษ ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ

23073
211
8
00:14:22
10.08.2015

ปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Facebook : 🤍 Google PLus : DLIT PLC

Good Classroom EP.33 : ห้องเรียนสร้างครูการศึกษาพิเศษ

624
16
0
00:03:24
09.07.2021

#ครูการศึกษาพิเศษ ครูเพื่อคนพิการ ทำให้คุณสมบัติสำคัญของครูการศึกษาพิเศษต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างของเด็ก ว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างทั้งรูปร่าง หน้าตา นิสัยและสติปัญญา เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสามารถจัดการการเรียนรู้ จัดการห้องเรียนที่ไม่มีความเหมือนกัน แตกต่างกันตามความพิการ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร ใช้เทคนิคการสอนแบบให้นักศึกษาตั้งคำถามเอง แล้วหาคำตอบ เพื่อให้มีทุกคนมีทักษะในการแก้ปัญหา สู้กับปัญหาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของครูการศึกษาพิเศษ ที่ต้องสร้างสรรค์ในแบบเฉพาะต่างจากคุณครูทั่วไป #GoodClassroom #หลักสูตรฐานสมรรถนะ โครงการ #GoodClassroom จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ห้องเรียนแบบ Active ไม่ว่าจะใช้กระบวน การสอนแบบ PBL STEM CBL ถึงแรงบันดาลใจวิธีการเครื่องมือในการสอน สื่อการสอน และผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สอนที่ยังไม่มีแนวทางปฎิบัติในการสอนแบบ Active เป็นแรงกระตุ้นให้กับผู้สอนที่ยังสอนแบบเดิมให้เปลี่ยนการสอน และอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ #เปลี่ยนการสอน แล้วให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ร่วมกันเปลี่ยนแปลงการสอน เพื่อการศึกษาไทยที่ดีขึ้น เพื่อความสุขของผู้เรียนและผู้สอน ร่วมกันสร้างห้องเรียนแห่งความสุขได้ที่ FB page : 🤍

การศึกษาพิเศษ ห้องเรียนแรกของเด็กพิเศษ

54964
391
21
00:14:20
26.05.2015

หน่วยประเมินคัดกรองแรกรับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รร.สาธิตลอออุทิศ ให้บริการเด็กพิเศษและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ พร้อมก่อนที่จะส่งต่อไปยังชั้นเรียน อาทิ ทักษะการฟัง การสื่อสาร การสังเกต การดูแลช่วยเหลือตนเอง โดยทำงานประสานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิด โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Google PLus : DLIT PLC Facebook : 🤍

บทบาทครูการศึกษาพิเศษ

10007
72
3
00:04:00
16.01.2017

ความยากของการเป็นครูการศีกษาพิเศษ ที่ต้องใช้ทั้งความรัก ความอบอุ่นให้เด็ก แล้วด้วยภาระหน้าที่ดูแลเด็กพิเศษ อาจต้องแลกมาด้วยความสุขส่วนตัว

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษในประเทศไทย

4379
21
1
00:04:33
18.12.2015

โดย อ.ณัชพร ศุภสมุทร์ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สถาบันราชานุกูล

Head, Shoulders, Knees & Toes : cover ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

43443
166
0
00:02:07
13.06.2021

Horus Music ในนามของ: Horus Music Distribution

เพลง ร่างกายของเรา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

68082
331
0
00:02:46
19.01.2021

เพลง ร่างกายของเรา งานสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

การศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม ตอน 1

4820
24
2
00:14:36
26.05.2015

"ด้วยอุปกรณ์การสอนอันทันสมัย ทำให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษครอสฮิลล์ ในแบล็คเบิร์น สามารถผลิตภาพยนตร์ที่อ้างอิงจากเรื่องแมคเบธได้ เราจะเห็นนักเรียนพัฒนาทักษะที่สำคัญต่าง ๆ อย่างทักษะการตัดต่อและเลือกเพลงประกอบ เพื่อทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงและจัดทำเป็นดีวีดีได้สำเร็จ รายการยังได้ติดตามแจ๊กและสตีเวน นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสองคนที่ได้เข้าไปเรียนรู้การเล่นกีฬาเป็นทีมในโรงเรียนปกติใกล้บ้าน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายนโยบายการเรียนร่วมของโรงเรียนครอสฮิลล์ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนเช่นนี้เกิดขึ้นมากมาย ครอสฮิลล์ เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งแรกในประเทศอังกฤษที่ได้สถานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เปิดสอนคอร์สเรียนสายอาชีพขั้นพื้นฐานด้านสื่อ ธุรกิจ และศิลปะ ระดับมัธยมปลายให้กับโรงเรียนมัธยมในท้องที่ รายการตอนนี้ ครูผู้รับผิดชอบหลักจะร่วมกันอภิปรายถึงหลักการและวิธีปฏิบัติในการเรียนร่วม โดยมีศาสตราจารย์เมล เอนสโคว์ จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ผู้รับหน้าที่พี่เลี้ยงครู เป็นประธานในการพูดคุย คำสำคัญ : การศึกษาแบบเรียนร่วม การเรียนรวม inclusion, inclusive classroom, Inclusive education การแสดงละตร แมคเบธ การถ่ายทำ การผลิตสื่อ การสร้างภาพยนตร์ การเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการแลกเปลี่ยน ห้องเรียนเด็กพิเศษ ชั้นเรียนเด็กพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การเล่นกีฬาประเภททีม การพัฒนาการด้านสังคม การพัฒนาการด้านอารมณ์ ทักษะการเข้าสังคม การสร้างความมั่นใจในตัว เห็นคุณค่าในตัวเอง การบริหาร การจัดการ" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Google PLus : DLIT PLC Facebook : 🤍

การศึกษาพิเศษ ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอน 1

9011
114
2
00:14:17
26.05.2015

แม้จะไม่ใช่ครูการศึกษาพิเศษ แต่เมื่อเห็นเด็กพิเศษในโรงเรียนมีปัญหาการเรียนวิชาศิลปะ ไม่สามารถส่งงานได้ ทำให้ อ.ศุภลักษณ์ มีปาน คิด 16 กิจกรรมศิลปะขึ้นมาฝึกเด็ก ๆ ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นในการเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Google PLus : DLIT PLC Facebook : 🤍

การศึกษาพิเศษ มิตรภาพพัฒนาเด็กพิเศษ

9616
84
4
00:13:22
26.05.2015

เมื่อเด็กเก่งต้องมาเรียนร่วมกับเด็กพิเศษ โรงเรียนจึงใช้โครงการพี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อนมาฝึกเด็กทั้ง 2 กลุ่มพร้อมกัน ให้เด็กห้องเก่งได้ฝึกจิตอาสา ขณะที่เด็กพิเศษได้เรียนรู้สังคมและพัฒนาการด้านวิชาการไปพร้อม ๆ กัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Google PLus : DLIT PLC Facebook : 🤍

✨แนะนำเอกการศึกษาพิเศษ มศว✨

3472
105
41
00:07:38
18.05.2020

เป็นคลิปอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือ Special Education คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะ น้องๆ เพื่อนๆ คนไหนสนใจอยากเข้าสาขานี้หรืออยากสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร สามารถติดตามได้ที่ Facebook : 🤍

การศึกษาพิเศษ เราคือครอบครัวเดียวกัน

4582
48
1
00:14:21
26.05.2015

นอกเหนือจากกระบวนการช่วยเหลือ พัฒนา ฟื้นฟู พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลโดยตรงแล้ว คุณครูขวัญดาวทราบดีว่าผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาจากความร่วมมือจากครอบครัวเป็นสำคัญ รร.สาธิตละอออุทิศฯ จึงมุ่งทำงานประสานกับครอบครัวอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง มีเป้าหมายของการทำงานคือ โรงเรียนและครอบครัวคือทีมเดียวกัน รางวัลที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือพัฒนาการของเด็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Google PLus : DLIT PLC Facebook : 🤍

การศึกษาพิเศษ สอนเด็กพิเศษอย่างเข้าใจในความต่าง

11332
84
1
00:14:03
28.05.2015

"รายการตอนนี้นำเสนอกระบวนการที่ปฏิบัติได้จริงของครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนประถมคิงสตันปาร์ก คุณครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนนี้ต้องการให้แน่ใจว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะไม่เพียงแต่ได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนเท่านั้น แต่จะได้พัฒนาจนเต็มศักยภาพของตนด้วย เพื่อมุ่งสู่การศึกษาที่เด็กทุกคนได้เรียนร่วมกัน ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในนิวคาสเซิลระมัดระวังอย่างมากเรื่องการใช้คำศัพท์ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า ""กลุ่มย่อย"" หรือ ""ชั้นเรียนเด็กพิเศษ"" แต่ให้ความสนใจกับการจัดกลุ่มและจับคู่เด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กอื่น ๆ ในชั้นเพื่อให้สองฝ่ายได้ช่วยพัฒนากันและกัน โรงเรียนได้ริเริ่มระบบวางแผนการสอนที่ชาญฉลาดด้วยการแบ่งเด็กออกเป็น 3 ประเภทกว้าง ๆ โดยจะมีตารางหมายเหตุเพิ่มเติมในแผนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย ครูและเจ้าหน้าที่สนับสนุนจะเล่าให้ฟังถึงขั้นตอนการพัฒนาวิธีสอนเหล่านี้และขั้นนำไปใช้ และสาธิตเทคนิคการสอนให้เห็นจริงในวิชาอ่านเขียนด้วย คำสำคัญ : การเรียนร่วม การเรียนรวมกัน เด็กพิเศษ การแสดงละตร แมคเบธ การถ่ายทำ การผลิตสื่อ การสร้างภาพยนตร์ การเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการแลกเปลี่ยน ห้องเด็กพิเศษ ชั้นเรียนเด็กพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การเล่นกีฬาประเภททีม การพัฒนาการด้านสังคม การพัฒนาการด้านอารมณ์ ทักษะการเข้าสังคม ความมั่นใจในตัวเอง การสร้างความม่ันใจในตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเอง การวางแผนการสอน ความร่วมมือระหว่างครู การสอนเด็กพิเศษในชั้นเรียนปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Facebook : 🤍 Google PLus : DLIT PLC

การศึกษาพิเศษ สอนเด็กพิเศษที่มีความต้องการซับซ้อนและรุนแรง

2401
14
0
00:14:01
11.06.2015

โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งจะแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนหญิงที่มีความต้องการพิเศษซับซ้อนและรุนแรงได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไรบ้าง - ที่โรงเรียนหญิงล้วนมัลเบอร์รี ในเขตอีสลอนดอน เรเชล วีลเลอร์ ผู้ประสานงานการศึกษาพิเศษ และครูลอเรน เดนเยอร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ ทำงานร่วมกับกลุ่มดิสคัฟเวอรี เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร การรับรู้และเข้าใจภาษาของผู้อื่น (receptive language) และการแสดงออกทางภาษา (expressive language) รวมถึงการจดจำคำและตัวอักษร (letter and word recognition) ครูวิกตอเรีย ลี สอนชั้นเรียนวิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่นักเรียนกลุ่มดิสคัฟเวอรีได้เรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่มีความต้องการซับซ้อนน้อยกว่า เด็กๆ เหล่านี้ได้พัฒนาตัวเองผ่านการช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเช่นกัน สุดท้าย ตามไปดูนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทำกิจกรรมในชมรมกวีนิพนธ์ โดยร่วมแบ่งปันบทกลอนที่ตนเองชื่นชอบกับนักเรียนปกติในโรงเรียน หมายเหตุ: รายการนี้ประยุกต์ใช้ได้กับการสอนภาษาไทยหรือภาษาแม่สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คำสำคัญ : เด็กพิเศษ การเรียนร่วม inclusive education เด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบซับซ้อนและรุนแรง severe and complex needs ปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารกับเด็กพิเศษ การพัฒนาทักษะภาษาในเด็กพิเศษ ภาษามือ ภาษาใบ้ Muti-Sensory การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส Tactile Experience การเรียนรู้ผ่านผัสสะ ความบกพร่องด้านการสื่อสาร ดาวน์ซินโดรม กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม การสอนภาษา การสอนสะกดคำ การอ่านเขียน ความบกพร่องด้านสติปัญญา การดูแลพิเศษ ครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ ครูพี่เลี้ยงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การสื่ออารมณ์ การสื่อความต้องการ ทำความเข้าใจความต้องการของเด็กพิเศษ วิชาคหกรรม การอ่านเขียน ความบกพร่องด้านภาษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Facebook : 🤍 Google PLus : DLIT PLC

การศึกษาพิเศษ ฝึกการอ่านจับใจความในเด็กออทิสติก

17693
247
14
00:14:23
26.05.2015

ปัญหาใหญ่ของเด็กออทิสติกมักอยู่ที่ไม่สามารถอ่านจับใจความได้ อ.อารม คล้ายคลุม-ครูก็อต จึงได้คิดนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้กับเด็กออทิสติก ซึ่งได้ทำการวิจัยกับเด็กในห้องเรียน 2 คนคือน้องเนส และน้องนีโอ้ จากเดิมที่น้อง 2 คนไม่สามารถตอบคำถาม ได้แต่พูดตามเท่านั้น คุณครูใช้เวลาทุ่มเทมากว่า 3 ปี ใช้แบบฝึกนวัตกรรมชุดนี้ร่วมกับการฝึกเพิ่มเติมที่บ้านโดยผู้ปกครอง พบว่าเด็กทั้ง 2 คนมีพัฒนาการดีขึ้น สามารถอ่านจับใจความได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Google PLus : DLIT PLC Facebook : 🤍

การศึกษาพิเศษ กลยุทธ์สอนเด็กพิเศษให้สื่อสาร

6832
45
0
00:14:18
28.05.2015

"ครูลิซ เคอร์รีและนักอรรถบำบัด (speech therapist) เจนนี บาร์เร็ต ทำงานร่วมกันที่ศูนย์ภาษาและการพูดของโรงเรียนประถมศึกษาคาร์เดน ทั้งคู่จะมาสาธิตกลยุทธ์หลัก ๆ ที่ใช้ในศูนย์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางภาษาและการพูดขั้นรุนแรง (speech and language difficulties) ให้สามารถกลับเข้ามาเรียนในชั้นเรียนปกติได้ พื้นฐานการสอนด้วยภาพที่พวกเธอใช้ตือ การใช้สัญลักษณ์มากาทอน (Makaton symbols) และภาษามือซึ่งได้แก่ ภาษามือของอังกฤษ การสะกดนิ้วมือ (cued articulation) รวมถึงการสอนคำศัพท์สำคัญ ความหมายของคำ และทักษะการท่องจำ เราตามไปดูพัฒนาการของเด็ก ๆ ที่เรียนด้วยวิธีนี้ และพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นักเรียนทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้นและสื่อสารได้อย่างมั่นใจขึ้นมาก ผู้ชมจะได้เห็นชั้นเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาด้านภาษาและการเรียนรู้ทั้ง 10 คน, วิธีการสอนด้วยภาพที่ช่วยเด็กขยายวงคำศัพท์และเสริมการเรียนรู้ พร้อมสำรวจความคืบหน้าว่า นักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากกลับเข้าเรียนในชั้นปกติแล้ว คำสำคัญ : ภาษาใบ้ ภาษามากาทอน Makaton เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กพิเศษ ความบกพร่องทางสมอง ความบกพร่องด้านภาษา ความบกพร่องด้านการสื่อสาร ภาษาสัญลักษณ์ ภาษาใบ้ การสะกดนิ้ว การบำบัดการพูด การฝึกเรียบเรียงประโยค พัฒนาการทางภาษาบกพร่อง " โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Facebook : 🤍 Google PLus : DLIT PLC

การศึกษาพิเศษ ช่วยเหลือเด็กดิสเล็กเซีย

1404
25
0
00:14:18
26.05.2015

"ทุก ๆ ปี ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีแฮริส ซิตี้ จะมีนักเรียนที่มีภาวะเสียการอ่านเข้าใจ (dyslexia) สอบผ่านหลักสูตรมัธยมศึกษาด้วยคะแนนสูงถึง 70 – 80% ใน 5 วิชาขึ้นไป รายการตอนนี้จะไปดูเบื้องหลังความสำเร็จของโรงเรียนทางตะวันออกเฉียงใต้ของลอนดอนแห่งนี้ พร้อมนำเสนอวิธีสังเกตเด็กที่มีภาวะเสียการอ่านเข้าใจรวมถึงวิธีช่วยให้เด็กพิเศษเรียนในชั้นปกติได้สำเร็จ - เด็บบี้ ฮาร์ท ผู้ประสานงานการศึกษาพิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านดิสเล็กเซียของวิทยาลัยใช้เวลา 1 ชั่วโมงทุกสัปดาห์กับนักเรียนที่อยู่ในภาวะนี้ เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแบบตัวต่อตัว และใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อดึงเด็ก ๆ เหล่านี้ให้กลับสู่ห้องเรียนได้อีกครั้ง นักเรียนแต่ละคนจะได้เรียนโปรแกรมซ่อมเสริมซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละคนโดยเฉพาะ ขณะที่นอกเวลาเรียน เด็ก ๆ จะได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำแบบฝึกหัดเสริมจุดเน้นต่าง ๆ จำนวนมากกับเด็บบี้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของตนในด้านต่าง ๆ คำสำคัญ : ดิสเล็กเซีย dyslexia ภาวะเสียการอ่านเข้าใจ ภาวะเสียการอ่านรู้ความ ความบกพร่องด้านการอ่าน ความบกพร่องด้านทักษะการเรียนรู้ learning disorder (LD) ปัญหาทางสมอง ปัญหาการอ่าน อุปสรรคการอ่าน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การสื่อสารกับเด็กพิเศษ ความบกพร่องด้านการสื่อสาร การพูด การเขียน การเรียนภาษา การใช้สื่อสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ ICT การซ่อมเสริมการอ่าน ความบกพร่องทางสมอง ความบกพร่องด้านภาษา ทำความเข้าใจอาการดิสเล็กเซีย การสอนเด็กพิเศษ การวางแผนการสอน การสนับสนุนการอ่านเขียน วิธีสอนอ่านเขียนสำหรับเด็กพิเศษ วิธีสอนภาษาสำหรับเด็กพิเศษ แผนการเรียนรู้รายบุคคล การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของนักเรียน" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Google PLus : DLIT PLC Facebook : 🤍

การศึกษาพิเศษ ครูพายุ ตอน 2

3086
28
1
00:15:07
10.08.2015

นอกจากครูพายุจะสอนว่ายน้ำให้เด็กพิการทางการได้ยินแล้ว ครูพายุยังสอนว่ายน้ำให้กับเด็กพิเศษ(เด็กออทิสติก)อีกด้วย พบกับความยากลำบากและความประทับใจของผู้ปกครองและเด็กที่มีต่อครูพายุ ซึ่งครูพายุต้องใช้ความอดทนและต้องศึกษาธรรมชาติของเด็กเหล่านั้นจนถึงขั้นไปเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับเด็กพิเศษ อะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ครูพายุต้องทุ่มเทขนาดนั้น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Facebook : 🤍 Google PLus : DLIT PLC

เพลงออกกำลังกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

42162
135
0
00:02:31
11.06.2021

เพลงออกกำลังกาย งานสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

VTR ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

1112
16
0
00:08:31
08.03.2021

VTR ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

ครูการศึกษาพิเศษ หัวใจพิเศษ

1658
27
3
00:26:41
24.08.2020

ครูการศึกษาพิเศษ หัวใจพิเศษ

VTR ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 2564

395
6
0
00:08:08
10.11.2021

VTR ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 2564

เพลง โฮเฮฮาฮู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

33714
75
0
00:02:02
11.05.2021

เพลง โฮเฮฮาฮู งานสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

การศึกษาพิเศษ เรียนร่วมกับเด็กสมาธิสั้น

5013
36
0
00:14:07
21.09.2015

ที่ี่โรงเรียนประถมเมเนอร์ ครูคารอล ฮาร์ดวิก ผู้สอนชั้นป. 5 มีกลยุทธ์หลากหลายที่จะช่วยนักเรียนสมาธิสั้น และยังเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนคนอื่นในชั้นด้วย การสอนเด็กสมาธิสั้นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเคร่งครัด ครูที่นี่บอกกติกาในโรงเรียนให้แก่เด็ก ๆ ตั้งแต่เปิดเทอมและเน้นให้บุคลากรทุกคนยึดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การย้ำเตือนและการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปก็มีส่วนช่วยด้วย ยิ่งถ้าครูระวังจัดของในห้องให้เป็นที่เป็นทาง และจัดพื้นที่เล็ก ๆ เรียบร้อยไว้แสดงผลงานด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ นอกจากนี้ การให้รางวัลแก่พฤติกรรมที่สมควรยกย่องก็เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นพื้นฐานที่ดีสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย คำสำคัญ : การจัดการห้องเรียน เด็กสมาธิสั้น นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้เรียน การจัดห้องเรียน การเขียนตารางเวลา มุมแสดงผลงาน ระบบการให้รางวัล การต่อรอง การสร้างสมาธิในเด็ก การฝึกสมาธิ การดึงดูดความสนใจผู้เรียน การปรับพฤติกรรม การสอนแบบตัวต่อตัว ความร่วมมือทั้งโรงเรียน การทำงานเป็นกลุ่ม การสร้างความเข้าใจเรื่องสมาธิสั้น ความแตกต่าง ผู้เรียนที่หลากหลาย ความหลากหลาย เข้าใจความต่าง ปลูกฝังให้เด็กช่วยเหลือกัน เสริมสร้างความมั่นใจให้เด็กสมาธิสั้น รู้เท่าทันโรคสมาธิสั้น ความร่วมมือระหว่างครู ครูผู้ช่วย แผนการสอน การเรียนรวม การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กสมาธิสั้น สิ่งที่ไม่เหมาะกับเด็กสมาธิสั้น ข้อควารระวังในการสอนเด็กสมาธิสั้น การเรียนรู้ของเด็กสมาธิสั้น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Facebook : 🤍 Google PLus : DLIT PLC

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

3316
22
4
00:08:36
03.02.2016

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

เพลงมาร์ชศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

915
10
00:03:03
23.04.2021

เพลงมาร์ชศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง...จามร ชูสกุล ขับร้องโดย..ชินวัฒน์ สลิดกูล เครื่องเป่าโดย..สุนทร ตาลจะโปะ

เพลง ออกกำลังรับแสงตะวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

237043
777
00:02:20
11.10.2020

เพลง ออกกำลังรับแสงตะวัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง งานสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้

เพลง พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

259609
707
0
00:02:22
15.10.2020

เพลง พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง งานสนับสนุนเทคโนโลยีการเรียนรู้

การศึกษาพิเศษ สอนเด็กดาวน์ซินโดรม

4882
24
0
00:14:11
26.05.2015

"ครูที่โรงเรียนพลาเชท ในลอนดอนตะวันออก พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้อมินา นักเรียนวัย 14 ปีที่เป็นโรคดาวน์ซินโดรมได้เรียนร่วมกับชั้นเรียนปกติ ไปดูกันว่า อมินาเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ในวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างไร โดยที่เธอต้องเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวซึ่งโรงเรียนจัดให้เธอควบคู่กันไปด้วย รายการนี้นำเสนอชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์ภาคปฏิบัติ คาบเรียนตัวต่อตัวเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และการอ่าน รวมทั้งวิชา “ทักษะชีวิต” สำหรับเตรียมนักเรียนชั้น ม.3 ให้พร้อมสำหรับการต่อยอดประสบการณ์ด้านวิชาชีพด้วย คำสำคัญ : ดาวน์ซินโดรม down syndrome กลุ่มอาการดาวน์ เด็กพิเศษ เด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านการศึกษา ความเท่าเทียมทางการศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา การเรียนรวม การเรียนร่วม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้สื่อสารสนเทศ การใช้ICT การเรียนร่วม การนับเลข สอนคณิตศาสตร์เด็กพิเศษ สอนการอ่านเด็กพิเศษ สอนวิทยาศาสตร์เด็กพิเศษ การทดลองวิทยาศาสตร์ การทำงานกลุ่ม กิจกรรมคู่ ครูผู้ดูแลเด็กพิเศษ บทเรียนตัวต่อตัว การเรียนซ่อมเสริม ความเชื่อมั่นในตัวเอง หลักสูตรสำหรับเด็กพิเศษ ความบกพร่องด้านการสื่อสาร ปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง ความบกพร่องด้านการออกเสียง การเรียนรู้จำกัด ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ ความบกพร่องด้านสติปัญญา " โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology) 🤍 Google PLus : DLIT PLC Facebook : 🤍

Назад
Что ищут прямо сейчас на
การศึกษาพิเศษ Моноколесо жириновский развод скачать бесплатно елену воробей о дизайне лавовая пещера 1 и 2 серии Колесо обозрения IU доставка сша работа с возражениями бухтияров лукашенко пронести у сердца пригожин макаревич кострома достопримечательности солдаты в театре злой полицейский биология егэ горка пожиратель истории дальнобоев дермогенис пусилус